Waarden zijn als vuurtorens voor schepen op zee. Ze geven een gewenste richting aan. Zonder deze richting dobberen schepen maar wat rond op zee. Dan komen ze natuurlijk na verloop van tijd ook wel ergens uit door de stroming en de wind, maar waarschijnlijk niet daar waar ze werkelijk naar toe wilden.

Vandaar dat er vuurtorens zijn die verschillende richtingen aangeven waaruit de kapitein kan kiezen. Het gaat hierbij niet om de vuurtoren als doel te kiezen: de toren staat op het land en het schip kan dat immers nooit bereiken. Dat hoeft ook niet. De vuurtoren is uitsluitend daar om te komen tot een gekozen richting. En op weg in die richting kunnen tussentijds verschillende doelen bereikt worden waarna opnieuw voor dezelfde richting gekozen kan worden. En zelfs wanneer een schip door zware storm alle kanten uitgeblazen wordt kan de kapitein ondertussen nog steeds proberen de gewenste richting te handhaven om ook onder dergelijke omstandigheden koers te houden.

Om welke vuurtorens moet het gaan in jouw leven?

WELKOM BIJ AUTISMEPRAKTIJK
HEARTS 2 HEAL

AUTISMESPECIALIST EN AUTISME COACHING

Autismepraktijk Hearts 2 Heal coacht mensen met (een vermoeden van) autisme vanuit een holistische (= alles is met elkaar verbonden) levenswijze en stimuleert mensen met autisme om op zoek te gaan naar de beste versie van zichzelf. ‘Bewust zijn’ en ‘bewust worden’ zijn daarbij belangrijke ankers. Hoewel er overeenkomsten bestaan in gedrag en denkpatronen, uit autisme zich bij ieder individu anders. Coaching bij autisme is daarom vooral maatwerk. Onderzoek naar autisme staat nog in de kinderschoenen en de inzichten ontwikkelen zich in hoog tempo. Autismepraktijk Hearts 2 Heal neemt kennis van de nieuwste onderzoeken om daar tijdens het begeleidingsproces van de client voordeel mee te kunnen doen. Anderzijds staat die kennis altijd in dienst van het coaching proces. Coaching bij autisme draait vooral ook om doen wat in de praktijk werkt. Samen met de client gaat de Hearts 2 Heal autisme specialist na, op welke gebieden zich problemen voordoen en welke verbeteringen mogelijk zijn. De coach stelt zich daarbij niet op als expert, maar staat naast de client en ondersteunt deze in zijn/haar zoektocht en persoonlijke ontwikkeling.

Het antwoord op de vraag wat autisme is, verandert in de loop van de tijd. Wat deskundigen er twintig jaar geleden over dachten te weten verschilt sterk van de huidige kennis, en die is over twintig jaar waarschijnlijk ook weer achterhaald. De vraag wat autisme is laat zich dus niet gemakkelijk beantwoorden. Eén feit verandert niet: autisme is een chronisch fenomeen dat alle facetten van iemands leven beïnvloedt. Autisme wordt ook wel een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’ genoemd. Pervasief betekent: diepdoordringend. Het gaat dus om een ingrijpend fenomeen, dat op alle facetten van het leven invloed heeft. Of de term ‘stoornis’ een juiste benaming is, daar zijn de meningen over verdeeld. Het woord stoornis kan stigmatiserend zijn. Binnen de Autismepraktijk Hearts 2 Heal spreken we daarom liever van ‘autisme anders ’of‘een andere manier van zijn’ dan van een ‘autisme stoornis’.

Transforming Minds. Change the face of Coaching and Personal Growth. Ofwel: Jezelf bewust te worden van je eigen kracht, je eigen mogelijkheden en je eigen groei.

Wat is het doel van autismecoaching bij Hearts 2 Heal?

Autisme is een spectrum van ‘staat van zijn’. Ken je 1 iemand met autisme dan ken je slechts 1 iemand met autisme: de diversiteit binnen de groep ‘autisten’ is enorm. Elk mens is een unieke, prachtige creatie. Je verdient (het op zoek te gaan naar) de beste versie van jezelf, jouw unieke ‘staat van zijn’. Ik wil je daarbij graag helpen.

Autisme is een beperking in de cognitieve functies. Dat heeft gevolgen, met name op het gebied van de sociale en communicatieve vaardigheden. Leren anders omgaan met deze beperkingen is het doel van de begeleiding.

Mensen met autisme hebben een autisme vriendelijke context nodig om zich op alle gebieden goed te kunnen ontwikkelen.

Autismevriendelijk wil zeggen:

  • Kennis/specialisme hebben over autisme
  • De prikkelgevoeligheden weten en er rekening mee houden
  • Samenhang aanbrengen daar waar nodig
  • Voorspelbaar zijn
  • Begrip en veiligheid bieden
Autismepraktijk Hearts 2 Heal biedt autisme hulpverlening aan, met haalbare en persoonlijke doelen voor elke client. Onze manier van werken is gericht op het concreet maken van problemen en het bieden van praktische oplossingen. Oplossingen die niet alleen op de korte termijn goed werken, maar ook voor de langere termijn. Om de persoonlijke doelen te realiseren werken wij met een – op maat gemaakt – Begeleidingsplan en Signaleringsplan. Autismepraktijk Hearts 2 Heal biedt herstelgerichte autisme hulpverlening aan, waarbij wij de client stimuleren om een zo waardevol en zinvol mogelijk leven te leiden en daarmee de autonomie van de client en verbondenheid van de client (en diens naaste omgeving) te stimuleren. Autismepraktijk Hearts 2 Heal houdt (academische) ontwikkelingen en literatuur over autisme bij en zal deze informatie helder en duidelijk in eenvoudige bewoording overbrengen naar de client en diens naaste omgeving. Psycho-educatie over wat autisme nu eigenlijk is en wat autisme precies voor de client betekent vormt de basis van elk begeleidingstraject.

Coaching

POLYVAGAAL THERAPIE

Life is like a tree and its roots are consciousness. Therefore, once we tend the roots, the tree as a whole will be healthy.
Deepak Chopra

Internationale beroepsvereniging van autismespecialisten

Autismepraktijk Hearts 2 Heal is lid van de IBvA