Begeleiding

De begeleiding bij Autismepraktijk Hearts 2 Heal is voor volwassenen:

  • Levensbreed
  • Levensdiep
  • Existentieel niveau


Wij nemen de tijd om met u aan de slag te gaan. Stap voor stap.

Autismepraktijk Hearts 2 Heal werkt samen met Autismepraktijk Alice te Brunssum. Wij hebben het intake- en aanmeldproces op elkaar afgestemd.

Proces van aanmelden tot afronden

Stap 1: Aanmelden

U meldt zich aan per telefoon of via de website.

Stap 2: Kennismaking + QuickScan

Dit eerste gesprek is oriënterend en vrijblijvend.

Stap 3: Advies

U ontvangt van ons een schriftelijk advies. In dit advies staat uw hulpvraag en persoonlijke doelstelling en onze aanbeveling voor verdere ondersteuning. Als we hierna concluderen dat de zorg die wij leveren bij u past stellen wij een begeleidingsplan op.

Dit adviesgesprek wordt niet in rekening gebracht als u besluit samen met ons verder het traject in te gaan. Enkel een adviesgesprek (one-off) wordt wel in rekening gebracht. Zie hiervoor het kopje tarieven.

Stap 4: Begeleidingsplan

Voor elke client maken we een persoonlijk begeleidingsplan.

In het begeleidingsplan staan uw persoonlijke doelen, de haalbaarheid en de interventies die ingezet zullen worden en wanneer wij deze evalueren.

Stap 5: We gaan het begeleidingsplan uitvoeren.

Stap 6: Tussentijds evalueren en bijstellen doen we in onderling overleg.

Stap 7: Afronding en nazorg.