Coaching

AUTISME COACH

Autismepraktijk Hearts 2 Heal biedt gespecialiseerde individuele begeleiding vanuit de praktijk in Brunssum. In de werkwijze kunt u lezen welke cyclus we hierin volgen. Uitgangspunt is de hulpvraag die u heeft. Hierbij gaan we uit van korte termijn doelen zodat er overzicht blijft en succeservaringen worden opgedaan. Bij de individuele begeleiding kijken we naar wat iemand goed kan en vandaaruit bouwen we verder aan de persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden begeleiding op onder andere de volgende domeinen:

  • Persoonlijk domein (zelfbeeld, prikkels, angst, depressie, burnout, relaties)
  • Huishoudelijk domein (planning, huishouden, huiswerk, zelfstanding wonen)
  • Maatschappelijk domein (werk/school, zingeving)