Werkwijze/methodiek

Autismepraktijk Hearts 2 Heal biedt autisme hulpverlening aan, met haalbare en persoonlijke doelen voor elke client. Onze manier van werken is gericht op het concreet maken van problemen en het bieden van praktische oplossingen. Oplossingen die niet alleen op de korte termijn goed werken, maar ook voor de langere termijn. Om de persoonlijke doelen te realiseren werken wij met een – op maat gemaakt – Begeleidingsplan en Signaleringsplan. Autismepraktijk Hearts 2 Heal biedt herstelgerichte autisme hulpverlening aan, waarbij wij de client stimuleren om een zo waardevol en zinvol mogelijk leven te leiden en daarmee de autonomie van de client en verbondenheid van de client (en diens naaste omgeving) te stimuleren. Autismepraktijk Hearts 2 Heal houdt (academische) ontwikkelingen en literatuur over autisme bij en zal deze informatie helder en duidelijk in eenvoudige bewoording overbrengen naar de client en diens naaste omgeving. Psycho-educatie over wat autisme nu eigenlijk is en wat autisme precies voor de client betekent vormt de basis van elk begeleidingstraject.