Intake

Intake of verkennend gesprek

Tijdens het eerste gesprek staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de client (jeugdige of volwassene); wat speelt er, waar is er precies hulp bij nodig, alsook hoe ziet de (meer) wenselijke situatie eruit? We gaan na wat er nodig is om de aanwezige problematiek beter te begrijpen, gaan actief op zoek naar aanwezige krachten en mogelijkheden, en maken een eerste plan van aanpak. Het intakegesprek duurt 1 a 1,5 uur.